Doelstelling

Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve projecten.

De oprichter van St. Care heeft vele landen op het Afrikaanse continent en Pakistan bezocht. De leefsituatie van de lokale bevolking, in het bijzonder ook de leefsituatie van kansarme (wees)kinderen, in het bijzonder kinderen met een handicap (lichamelijk dan wel verstandelijk) heeft hem hierbij zeer aangegrepen.

Al vele jaren zet deze anonieme sponsor zich in voor lokale projecten in deze landen. Projecten die er op zijn gericht om de leefsituatie van deze kinderen duurzaam te verbeteren.

In de loop van 2014 hebben een aantal wijzigingen in het bestuur van de stichting plaatsgevonden en heeft de stichting ook haar bakens verzet. De stichting is van mening dat juist ook in de directe omgeving er veel (verborgen) hulpbehoefte en leed aanwezig is. De stichting is zich daarom met name in gaan zetten voor (kleinschaligere) aanvragen in Nederland.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Care zijn onbezoldigd, zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

  • Wij zetten ons in voor kansarme kinderen.

  • Al vele mooie projecten gerealiseerd

Recente voorbeeldprojecten

Stichting Truus Lemmens in Karachi, Pakistan

Vanaf de oprichting in 1997 wordt door stichting Care ondersteuning geboden aan de tehuizen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, weeskinderen en bejaarden.

St. Babyspullen

Stichting Babyspullen is een organisatie die voor de meest schrijnende situaties in de samenleving een oplossing biedt.

Hoeve Engelenburgh

Hoeve Engelenburgh is een kunst- en zorgboerderij in Terdiek, waar mensen met een verstandelijke beperking worden opgevangen, zowel inwonend als via dagbesteding. St. Care heeft de noodzakelijke aanschaf van kookplaten en een wasmachine bekostigd.